Skip to main content

Säkerställ hållbarhet i produktionskedjan

Webbinar

Ladda ner

Få översikt direkt med karta i GIS

Ha koll på att din verksamhet lever upp till era målsättningar inom hållbarhet, utan att tumma på kvalité och effektivitet, för att garantera att det gröna arbetet efterlevs. I det här webbinaret pratar vi om hur en kartvy gör det möjligt. 

Karta ger hållbar översikt
Med en interaktiv karta som ger en uppdaterad översikt av utvalda nyckelområden blir det möjligt att följa hur hållbarhetsarbetet efterlevs, genom hela produktionskedjan. 

Agera rätt vid oväntade händelser
Dessutom ger en karta som visualiserar aktuella data de insikter som krävs för att fatta beslut som minimerar förluster och kanske även ökar vinster, när oväntade händelser inträffar. 

För vem är detta?
Det här webbinaret är speciellt riktat mot dig som vill effektivisera verksamhetens arbete, hitta samordningsvinster och kunna planera smartare. Du behöver inga förkunskaper inom GIS.

Rikard Birgersson