Effektivt underhåll av nätinfrastruktur med ArcGIS

En introduktion

Värdet och nyttan med digitaliserat arbetsflöde från fält till kontor

Nätinfrastrukturägare och entreprenörer verkar för att hantera samhällskritiska nät så effektivt och säkert som möjligt. Tillgång till tillförlitliga data och information är en förutsättning för att lyckas. Ett digitaliserat arbetsflöde där data hanteras sömlöst, och med minimal manuell hantering, lägger i sin tur grunden till den kvalitativa datahantering som krävs.

ArcGIS har kapaciteten att vara den brygga mellan data från olika aktörer och system din verksamhet behöver för att säkerställa kostnadseffektivt underhåll av näten. Oavsett om det handlar om ett långsiktigt partnerskap och systemintegration eller om du snabbt behöver sätta upp stöd för korta uppdrag. Det här webbinaret ger en introduktion till hur ArcGIS-plattformen och dess konfigurerbara appsvit, för behov och roller mobilt ute på fältet så väl som inne på kontoret, gör det möjligt.

Ja, det är kort sagt väl investerade 10 minuter att lyssna!

På agendan:

  • Utmaningar och framgångsfaktorer
  • Tekniska möjligheter med ArcGIS
  • Konkreta exempel på tillämpningar
  • Så kommer du igång