Skip to Content

Säkerställ produktiviteten på din anläggning med visuell lägesbild

En introduktion

Geografisk IT som besluts- och verksamhetsstöd i anläggningsförvaltning

Har du det beslutsstöd du önskar för att nå strategiska mål, maximera effektiviteten och optimera produktiviteten på din produktionsanläggning? Står en samlad datadriven bild av tillgångar, resurser, status, historik, pågående serviceärenden och projekt på önskelistan? Genom att dra nytta av geografiska positioner för att knyta samman alla relevanta data och integrera dem i en gemensam visuell vy tar du kort sagt beslutsunderlagen om industriområdet till en ny nivå.

Det här webbinaret ger dig en introduktion till hur geografisk IT gör det möjligt och vilka fördelar det ger. I praktiken handlar det om att förädla tabulära data och på så sätt få så mycket större utväxling på dem.                

Ja, det är kort sagt väl investerade 10 minuter att lyssna!

På agendan:

  • Framgångsfaktorer
  • Tekniska möjligheter
  • Konkreta demos