Skip to Content

GIS-historia i korthet


De senaste decennierna har GIS (geografiska informationssystem) gått från att vara ett koncept till att bli något av en vetenskap. Den här utvecklingen från en samling enklare kartverktyg till en modern, kraftfull plattform för beslutsstöd och samverkan har gått via ett antal milstolpar.

1960
1960

Förhistoriskt GIS

Historien om GIS tar sin början på 1960-talet när datorer och tidiga koncept för kvantitativ hantering av geografisk information växte fram. Den tidiga användningen av GIS dominerades av den akademiska världen. Såsmåningom förde detta med sig att forskning och utveckling inom nyckelområden som geografisk analys och visualisering formaliserades. Det var en utveckling som innebar något av en revolution inom vetenskapen om geografi, vilket i sin tur lade grunden för GIS som vi känner det idag.

1963
1963

Pionjäråren

Roger Tomlinson var en verklig pionjär som tog initiativ till och utvecklade the Canada Geographic Information System, som resulterade i att det första datoriserade GIS:et såg dagens ljus 1963. Bakgrunden var att Kanadas regering hade gett Tomlinson i uppdrag att skapa ett hanterbart register över landets naturresurser. Han såg då framför sig hur datorer skulle användas för att sammanlänka data från alla provinser. Med denna vision i sikte utvecklade han processer och automatisering som kunde lagra och hantera stora mängder data, och Kanada kunde ta programmet i bruk. Tomlinson gav också GIS sitt namn.

1965
1965

The Harvard Laboratory

Mer eller mindre parallellt skapades en av de första kända mjukvarorna för kartering, SYMAP, på Northwestern University. 1965 startades så the Harvard Laboratory for Computer Graphics. Några av de första datorbaserade mjukvarorna för kartproduktion skapades och utvecklades där. Men labbet blev också ett forskningscentrum för geografisk analys och visualisering. Många av de tidiga koncepten för GIS och dess applikationer föddes på Harvard Lab, där talangfulla och kreativa geografer och datorvetare strålade samman och samarbetade. 

1969
1969

Esri grundas

1969 startade Jack Dangermond – en medlem av Harvard Lab – och hans frun Laura Environmental Systems Research Institute (Esri). Det var vid den tiden ett konsultföretag som specialiserade sig på att hjälpa samhällsutvecklare och planerare att dra nytta av datoriserad kartering och geografiska analys. Esri kom att utveckla många av de metoder för kartering och geografisk analys med GIS som vi använder än idag. I praktiken ligger många av de verktyg och arbetsflöden som företaget tidigt utvecklade till grund för dagens GIS-standarder. 

1981
1981

GIS blir kommersiellt

I takt med att datorerna blev mer kraftfulla vidareutvecklades också Esris mjukvara och verktyg. Att jobba med projekt som löste verkliga problem blev en drivkraft som ledde ständig innovation och utvecklingen av robusta GIS-verktyg som nådde allt större användargrupper och fick allt bredare användning. Esris arbete för att ta fram nya sätt för att utföra geografisk analys och planering fick också tidigt ett erkännande i den akademiska världen. Då både kraven och behoven ökade utvecklade Esri ARC/INFO – den första kommersiella GIS-programvaran. Produkten släpptes på marknaden 1981 och var startpunkten för Esris utveckling som mjukvaruföretag.

GIS av idag

GIS ger människor möjligheten att skapa sina egna smarta digitala kartor, som hjälper alla typer av organisationer att lösa verkliga problem. GIS har också har utvecklats till ett nav för att dela och samarbeta med stöd av data. Visionen om GIS som en gränsöverskridande och sammanlänkande plattform för data om i princip allt håller snabbt på att bli verklighet. Man kan kort sagt konstatera att GIS verkligen är en kraft att räkna med i vår digitaliserade och ständigt uppkopplade värld.

quotemark

GIS is about uncovering meaning and insights from within data. It is rapidly evolving and providing a whole new framework and process for understanding.

Jack Dangermond
CEO, Esri

Om Esri Sverige

Esri Sverige är landets största leverantör av GIS. Vi är svensk distributör av Esris världsledande GIS-plattform ArcGIS