Skip to Content

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de flesta typer av data. Det analyserar rumsliga faktorer och förädlar lager av data till visualiseringar i form av kartor och 3D-scener. GIS har kort sagt unika förmågor som gör det möjligt att omvandla data till djupare insikter om mönster, samband och situationer – vilket i sin tur bäddar för smartare beslut.

Det här är GIS


Hundratusentals organisationer i alla branscher världen över använder GIS för att göra analyser, lösa komplexa problem och dela verksamhetskritisk insikt och information. Ett GIS har ett antal förmågor som gör detta möjligt.

Indentifiera problem

Använd GIS för att tydliggöra utmaningar som har en geografisk koppling. Den här kartan påvisar geografiska mönster i utbredningen av drogmissbruk.

Öppna kartan

Bevaka förändring

En karta säger mer än tusen ord när det gäller att förklara och tydliggöra. Den här kartan gör omfattningen av glaciärernas reträtt på södra halvklotet smärtsamt tydlig.

Öppna kartan

Hantera och agera på händelser

GIS ger din verksamhet en gemensam lägesbild i realtid. Den här kartan visar hur svåra stormar utvecklas vädermässigt och deras potentiella ekonomiska påverkan.

Öppna kartan

Gör prognoser

Använd GIS för att förutse vad som kommer att hända. Den här kartan används för att få en överblick över de konsekvenser utvecklingen av markanvändningen kommer att få på trafiken i en vägkorsning.

Öppna kartan

Prioritera och optimera

GIS och geografisk analys genererar beslutsunderlag som gör det möjligt att prioritera med precision. Den här kartan visualiserar brottsstatistik på ett sätt som lägger grunden till smart resursutnyttjande och planering av åtgärder.

Öppna kartan

Förstå trender

GIS har förmågan att mejsla fram insikter ur data i de mest snåriga kalkylblad och tabeller. Den här kartan beräknar utvecklingen av antalet arbetstillfällen i olika branscher och kvantifierar dessutom lokala konkurrensfördelar.

Öppna kartan

Så här funkar det


GIS är IT som applicerar geografisk vetenskap på verktyg för insikt och samverkan. Det hjälper verksamheter att fatta datadrivna faktabaserade beslut och på så sätt nå uppsatta mål.