Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de flesta typer av data. Det analyserar rumsliga faktorer och förädlar lager av data till visualiseringar i form av kartor och 3D-scener. GIS har kort sagt unika förmågor som gör det möjligt att omvandla data till djupare insikter om mönster, samband och situationer – vilket i sin tur bäddar för smartare beslut.

Det här är GIS


Hundratusentals organisationer i alla branscher världen över använder GIS för att göra analyser, lösa komplexa problem och dela verksamhetskritisk insikt och information. Ett GIS har ett antal förmågor som gör detta möjligt.

Så här funkar det


GIS är IT som applicerar geografisk vetenskap på verktyg för insikt och samverkan. Det hjälper verksamheter att fatta datadrivna faktabaserade beslut och på så sätt nå uppsatta mål.