Skip to main content

Vad är GIS?

Ett ramverk för att hantera, förstå och dela kunskap om vår omvärld

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett ramverk för att samla, hantera och analysera data. Med sina rötter i geografisk vetenskap, länkar GIS samman de flesta typer av data. Det analyserar rumsliga faktorer och förädlar lager av data till visualiseringar i form av kartor och 3D-scener. GIS har kort sagt unika förmågor som gör det möjligt att omvandla data till djupare insikter om mönster, samband och situationer – vilket i sin tur bäddar för smartare beslut.

Det här är GIS

Hundratusentals organisationer i alla branscher världen över använder GIS för att göra analyser, lösa komplexa problem och dela verksamhetskritisk insikt och information. Ett GIS har ett antal förmågor som gör detta möjligt.

Så här funkar det


GIS är IT som applicerar geografisk vetenskap på verktyg för insikt och samverkan. Det hjälper verksamheter att fatta datadrivna faktabaserade beslut och på så sätt nå uppsatta mål.

Previous
Next
Läs mer om förmågor i ArcGIS

Ramverk för att skapa digital tvilling

Ett komplett GIS (geografiska informationssystem) har kapaciteten att vara navet i den digitala tvilling din organisation behöver. Teknologin drar kort sagt nytta av det geografiska perspektivet, en plats eller position, för att koppla samman lager av data och olika typer av digitala modeller. I praktiken innebär det att saker och ting sätts i sin rätta kontext, vilket i sin tur ger en unik överblick över tillgångar, resurser och relevanta omvärldsfaktorer.

Läs mer om digital tvilling
Digital tvilling
Previous
Next

National Geographic använder GIS

GIS omvandlar statistik och siffror till bilder och kartor. Se hur National Geographic och naturforskaren Jane Goodall använder GIS för att utforska planeten och hitta lösningar som bidrar till en bättre framtid.  

Jane Goodall berättar
Se fler filmer

Guide

Bättre besluts- och verksamhetsstöd med GIS

Koll på risker och möjligheter med stöd av datadrivna kartor

Ladda ner guide