Skip to Content

Så här fungerar implementation & drift av ArcGIS-plattformen

Så kompletterar ArcGIS organisationens IT-miljö

ArcGIS är ett komplett GIS (geografiska informationssystem) som kompletterar och har potentialen att öka utväxlingen av organisationens verksamhets- och affärssystemen.

Detta white paper ger dig en introduktion till ArcGIS-plattformens olika delar och komponenter. Genom att ta del av dokumentet får du en god bild av vilka möjligheter plattformen erbjuder och hur den implementeras i en ny eller befintlig IT-miljö.

Ur innehållet:

  • Komponenter i ArcGIS
  • Val och utformning av arkitektur
  • Funktionalitet i plattformen
  • Implementation och drift av plattformen