Samarbeta med externa organisationer över gränserna

White paper: Länka samman varandras GIS-portaler

White paper: Välj rätt collaborations till samarbetet mellan ArcGIS-organisationer

Så funkar kopplingen mellan GIS-portaler


Samarbeten behöver ofta sker över organisationsgränserna och mellan flera olika parter. I de allra flesta fall innebär det att data, pdf:er och oändliga mängder mail skickas fram och tillbaka. Snart är det svårt att veta vad som är aktuellt och uppdaterat eller helt utdaterat.

Men så länge berörda parter har ArcGIS inom sin organisation finns alla möjligheter att sömlöst dela relevanta data inom ramen för olika projekt och grupper, på precis samma sätt som samarbeten kan hanteras internt inom en och samma organisation.

Lösningen kallas ”collaborations” och syftar till att rent tekniskt koppla ihop olika GIS-portaler mellan externa organisationer. Kopplingar är möjliga mellan såväl portaler i ArcGIS Enterprise som ArcGIS Online men exakt hur kopplingarna går till rent tekniskt varierar såklart. Ni styr självklart vilka data som delas, till vilka och vad som är möjligt för andra att göra med dessa data.

Kanske är din organisation rentav så stor att ni har flera interna portaler? Då kan collaborations-metodiken också vara av intresse.

Oavsett grundbehov ger detta white paper dig en bra grund i förutsättningarna för att länka samman GIS-portaler, mellan ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online eller i en kombination.

Trevlig och insiktsfull läsning!