Skip to Content

Omvandla data till verkligt värde

Du vet att din organisation har tillgång till en massa data. Förmodligen inser du också att det döljer sig en massa kunskap i de där ettorna och nollorna. Men hur gör man för att omvandla data till verkligt värde? Den geografiska dimensionen av data är nyckeln till insikter som gör det möjligt att fatta bättre beslut både operativt och strategiskt, och på så sätt utveckla sin affär.

Under den här 1-dags workshopen fokuserar vi tillsammans på hur just din organisation kan ta hävstång på olika datakällor för att med stöd av GIS och geografisk analys bli en datadriven organisation och därmed:

  • Förbättra effektiviteten och optimera produktiviteten 
  • Skapa konkurrensfördelar och öka marknadsandelar
  • Utveckla optimal kundservice
  • Skapa en gemensam lägesbild baserad på realtidsinformation för alla berörda aktörer

Vi skräddarsyr workshopens innehåll efter din organisations utmaningar och behov. Ni sätter ihop en lämplig grupp med deltagare från de delar av er organisation som krävs för att nå målsättningen med workshopen. Vi bemannar med experter med rätt profil. Tillsammans bottnar vi sedan i verksamhetsnytta. De tekniska lösningarna kommer i andra hand. Vi tittar på dem i nästa steg.

Dagen kommer att ge nyckelpersoner i din organisation:

  • Kompetensutveckling i form av en förståelse för vilket konkret värde GIS ger er affär
  • Dokumentation i form av en prioriterad lista av åtgärder

Pris: 25.000 kr för halvdags workshop, inkl dokumentation

Mer information om Workshopen