Skip to Content

Workshop

Låt data bidra med insikter som optimerar verksamheten

Vi hjälper dig till datadrivna beslut och snabbare resultat

Omvandla data till verkligt värde

En nyckelkomponent för att få full utväxling av investeringen i ArcGIS, för att kunna optimera organisationen, är att se på data som den värdefulla resurs den faktiskt är. 

Att placera data i en geografisk kontext är nyckeln till att få insikter insikter som gör det möjligt att fatta bättre beslut, både operativt och strategiskt, och på så sätt utveckla sin affär. Men hur gör du för att omvandla data till verkligt värde?

Under den här halvdags-workshopen fokuserar vi tillsammans på hur just din organisation kan ta hävstång ifrån olika datakällor för att med stöd av ArcGIS och geografisk analys bli en datadriven organisation och därmed:

  • Förbättra effektiviteten och optimera produktiviteten 
  • Skapa konkurrensfördelar och öka marknadsandelar
  • Utveckla optimal kundservice
  • Skapa en gemensam lägesbild baserad på realtidsinformation för alla berörda aktörer

Vi skräddarsyr workshopens innehåll efter din organisations utmaningar och behov. Ni sätter ihop en lämplig grupp med deltagare från de delar av er organisation som krävs för att nå målsättningen med workshopen. Vi bemannar med experter med rätt profil. Tillsammans bottnar vi sedan i verksamhetsnytta. De tekniska lösningarna kommer i andra hand. Vi tittar på dem i nästa steg.

Dagen kommer att ge nyckelpersoner i din organisation:

  • Kompetensutveckling i form av en förståelse för vilket konkret värde GIS ger er affär
  • Dokumentation i form av en prioriterad lista av åtgärder

Pris: 25.000 kr för halvdags workshop, inkl dokumentation

Ytterligare information