Skip to Content

Arbeta smartare med GIS, karta och data

Kostnadsfri rådgivningstimme för dig med ArcGIS

Construction worker with yellow hard and vest holding a tablet

Upptäck vilka möjligheter som finns i ett modernt GIS

Vi hjälper dig att identifiera hur du kan jobba smartare i din vardag och dra nytta av ArcGIS på ett sätt som passar behoven i din verksamhet, samtidigt som du kan ägna mer tid åt GIS:et och mindre tid åt att leta i data eller skapa ännu en pdf-karta.

Dagens ArcGIS består av ett brett utbud av appar och tjänster som gör att många fler kan dra nytta av data och karta och alla andra fördelar med det moderna GIS:et.

Jobbar du fortfarande i ArcGIS på samma sätt som du en gång lärde dig? Då skiljer sig antagligen en hel del från de metoder som är tillgängliga idag.

Många skickar till exempel fortfarande shapefiler, pdf-kartor och liknande fram och tillbaka. Det leder snabbt till dubbletter, saknade delar av shapefilen, borttappade data och en osäkerhet kring vilken karta eller datafil som är den korrekta. För att inte tala om vilken tidstjuv det är.

Men det finns arbetssätt och verktyg i ArcGIS som skulle innebära att du slipper den här problematiken.

Vi hjälper dig att se när och hur du kan lämna det lokala och filbaserade arbetssättet och istället ta steget emot de metoder som:

  • säkerställer datakvalité redan vid insamling
  • hjälper dig att ajourhålla data
  • ger dina kollegor tillgång till korrekta data direkt

utan att du behöver skicka filer eller leta runt i data. 

Fyll i formuläret så bokar vi in en kostnadsfri rådgivningstimme, för dig som har ArcGIS i organisationen idag. 

Från det lokala till något ännu bättre