Skip to main content

Digitalisering, stärkt verksamhetsstöd och bättre beslut

med GIS och det geospatiala perspektivet

Utforska din organisations möjligheter

En komplett GIS-plattform ger organisationer en stor mängd tekniska förmågor att applicera på sina verksamhets- och affärsbehov. I praktiken handlar det om geografisk IT som har kapacitet att starkt bidra till både optimering och digitalisering av verksamhetskritiska arbetsflöden och processer i alla delar av organisationen. Att jobba fokuserat och strategiskt för att dra nytta av det geospatiala perspektivet stärker kort sagt besluts- och verksamhetsstödet. Resultat i form av ökad effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet låter inte vänta på sig.

Det finns med andra ord all anledning att titta närmare på plattformens bredd av förmågor och funktionalitet, och hur dessa möter organisationens behov. En utforskande workshop är en aktivitet där en grupp nyckelpersoner tillsammans identifierar GIS-tillämpningar för exempelvis ett arbetsflöde eller en specifik verksamhetsdel.

Vi skräddarsyr workshopens innehåll och omfång efter just din organisations utmaningar och behov. Du sätter ihop den grupp med deltagare som krävs för att nå målsättningen med workshopen. Vi bemannar med experter med rätt profil. Tillsammans bottnar vi sedan i verksamhets- och affärsnytta. De tekniska lösningarna kommer i andra hand. Vi tittar på dem i nästa steg.

Workshopen ger:

  • Kompetensutveckling i form av ökad insikt i vilket konkret värde GIS ger er verksamhet och affär
  • Dokumentation i form av en prioriterad lista av åtgärder och GIS-tillämpningar

Ytterligare information

Vägen till affärs- och verksamhetsnytta med GIS

Det finns mycket att vinna på att hantera sin GIS-implementation som den strategiskt viktiga resurs den är

Tips och råd