Turn science into action.

The work you do now already affects the ocean’s health. Back your scientific research, policy design, and ocean use planning with location-based data, analysis, and collaborative work. Today, maritime organizations around the world rely on the Esri platform. ArcGIS provides powerful geospatial analysis tools and 2D/3D visualization. You can easily publish your work and share knowledge with the science community using Esri-based maps and information that improve understanding.

Benefits

Adapt

Create what-if scenarios to build design plans that follow natural systems. Locate sites for alternative energy and green infrastructure. Read How

Plan

Marine Spatial Planning (MSP) GIS applications bring stakeholders together. Use them for ocean planning, scenario sharing, and policy building.

Protect

Identify at-risk habitat, estuaries, and beaches. Use ocean data viewers and climate change models to help communities prioritize mitigation activities.

Test news

Skapa ett bättre beslutsunderlag

Riktigt vassa beslutsunderlag är en förutsättning för att skapa framgång inom detaljhandelns hela värdekedja. Geografisk affärsanalys tillför en dimension som ger bättre beslut som i sin tur bäddar för ökade intäkter, bättre marginaler och lägre kostnader.
Läs om bättre beslutsunderlag med geografisk affärsanalys

Solutions

Analysera & modellera

Dra nytta av analys- och modelleringsverktyg i ArcGIS för att bättre förstå hur olika hot kommer att påverka er verksamhet och samhället. Verktygen går att använda för att analysera alla scenarier som kan inträffa vid en krissituation, allt ifrån konsekvenser av ett kemiskt utsläpp till planering av evakueringsvägar.

Läs mer om analyser

Ge alla tillgång till informationen

En god beredskap kräver att alla som behöver ha informationen har tillgång till den, oavsett vilken roll de har i krishanteringsarbetet. Genom ArcGIS-plattformen kan ni tillhandahålla informationen dygnet runt till alla som behöver den, oavsett om de vill ha tillgång till informationen ute i fält eller är kommuninvånare som är inne på er hemsida. Plattformen har stöd för alla typer av enheter, från smartphone och surfplatta till arbetsdatorn.

Se hur Karlstad kommun informerar sina kommuninvånare om översvämningsrisken

Get the latest news delivered directly to you.


Sign up Today