Utbildningscheck

Spara mer än 30% per kurs med vår utbildningscheck, en kostnadseffektiv lösning för organisationer med varierande utbildningsbehov.

Med utbildningschecken kan vem som helst inom organisationen gå valfri schemalagd kurs hos oss (i Stockholm eller online). Checken är laddad med ett visst antal kursdagar och är giltig i 12 månader räknat från första kurstillfället. En outnyttjad utbildningcheck är giltig i max 2 år från inköpsdatumet. Eftersom ni betalar i förväg blir priset avsevärt lägre än om ni hade bokat kurs på vanligt sätt. 

Utbildningchecken kan laddas med 5, 10, 30 eller 50 kursdagar:

  • 5 kursdagar – 20 000 kr
  • 10 kursdagar – 40 000 kr
  • 30 kursdagar – 110 000 kr
  • 50 kursdagar – 180 000 kr

Genom att köpa en utbildningscheck laddad med 30 kursdagar sparar ni 40 000 kr jämfört med att betala ordinarie kurspris. Självklart får ni fortlöpande statistik över hur många dagar ni har nyttjat och till vad.

OBS! Utbildningschecken gäller endast för våra schemalagda kurser och går ej att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden.Villkoren för avbokning av en kursplats finns beskrivna här.

Beställ utbildningscheck