Anpassade kurser efter era behov 

Vid sidan av våra schemalagda utbildningar kan vi erbjuda er olika varianter av anpassade utbildningar, alltifrån att vi kommer till er och håller en av våra standardkurser till skräddarsydda kurser utformade för att passa era arbetsflöden och mål. Här presenteras några av de vanligare varianterna av anpassade utbildningar.

Vi kommer till er och håller en standardkurs 

Vid en standardkurs hos er står ni själva för undervisningslokalen, vi förser er med kursmaterial, eventuella utbildningslicenser och en lärare som kommer till er och genomför kursen. Ni ordnar de praktiska arrangemangen kring kursen och vi står för själva genomförandet. Fördelarna är dels att ni har möjlighet att styra dagarna så de koncentreras mer kring era frågeställningar, dels att kostnaderna kan bli lägre då läraren reser istället för alla kursdeltagare. Detta kan även vara ett alternativ för bland annat en regional GIS-förening som har gemensamma utbildningsbehov. 

Hela kursen för er själva 

En variant av standardkurs hos er är att ni genomför kursen som ovan, men förlägger den i våra utbildningslokaler. Ni har då möjlighet att hyra utbildningslokalen och låta oss ta hand om alla kringarrangemang som mat, fika och kallelser. Detta kan vara ett bra alternativ för en organisation som har medarbetare spridda utom eller inom landet. Våra kurslokaler nås enkelt med flyg, tåg och bil.

Standardkurs med organisationens data

En populär variant av anpassad utbildning är där vi i våra standardkurser arbetar med organisationens egna data och i olika grad anpassar övningarna därefter. En fördel med detta är att det blir lättare för deltagarna att identifiera sig med de olika momenten i kursen och känna tydligare koppling till egna arbetsuppgifter. Något som kan underlätta högst väsentligt, särskilt för acceptansen i ett GIS-införandeprojekt.

Helt anpassad utbildning

Det mest omfattande alternativet av anpassad utbildning är när vi hjälper till att bygga upp en kurs från grunden. Detta är ett betydligt mer arbetsintensivt alternativ, men kan i många fall lätt räknas hem då det handlar om ett stort eller komplext införandeprojekt. Denna typ av utbildning kan handla om allt från en dags utbildning med specialskrivna lektioner och övningar, till utbildningar i flera steg som sträcker sig över en längre period.

Mobil utbildningsmiljö - helt utan extra kostnad när vi kommer till er 

När vi kommer till er behöver ni bara stå för utbildningslokalen, vår lärare har med sig kursmaterial och utbildningsmiljön för aktuell kurs. Vid beställning av kurs så ingår den mobila utbildningsmiljön helt utan kostnad! Vår mobila utbildningsmiljö består av kraftfulla bärbara datorer med 17-tums bredbildsskärm. På några minuter förvandlar vi ert konferens/mötesrum till en modern utbildningssal, enklare kan det inte bli. Har ni ett utbildningsbehov är detta en mycket kostnadseffektiv lösning, några av fördelarna är:

  • Ni behöver inte ha tillgång till egen utrustad utbildningssal
  • Ni behöver varken ha programvara eller resurser för installation av utbildningsmiljön
  • Ni spar kostnaden för personalens resor och boende i samband med kurs på annan ort