En karta – när, var och hur som helst

Nu sätter vi kartan i arbete

Vi är säkra på att din organisation sitter på en guldgruva av geografisk information. Kanske har ni redan investerat i en GIS-miljö. Men utnyttjar din dess möjligheter till fullo? Att hitta användningsområden som är viktiga för just din organisation, skapa värdefulla informationsprodukter med stöd av smarta kartor och lyckas sprida dem på ett effektivt sätt är nyckeln till breddningen av GIS-användningen.


Skapa en plats för samverkan

En kraftfull GIS-portal gör att din geografiska information bara behöver publiceras en gång för att sedan kunna paketeras och göras tillgänglig för alla – oavsett behov och kunskapsnivå. Nyckelfärdiga appar gör det enkelt att snabbt skapa, sprida och använda värdefull information i hela dina organisation. 

Inspireras av filmen: 5 sätt att komma igång med ArcGIS Online


Rivstarta din GIS-portal

Utnyttja något av våra tjänstepaket, så kommer en av våra experter till dig: 

Har du inte tillgång till ArcGIS Online?

Prova kostnsdsfritt →